Highlights

Games

Dario Finocchiaro * BestScore: 943 *

Ciccio Spampinato * BestScore: 911 *

Nico Nico * BestScore: 898 *

Davide Costantino * BestScore: 839 *

Maria Materia * BestScore: 654 *

Giuseppe Ursino * BestScore: 567 *

Paola Argenziano * BestScore: 534 *

Vincenzo Chindemi * BestScore: 498 *

Tereza Žiaková * BestScore: 393 *

10°
Klaudia Glittová * BestScore: 348 *

Dario Finocchiaro * BestScore: 10964 *

Maria Materia * BestScore: 6967 *

Oriana Costantino * BestScore: 6720 *

Antonio Nicosia * BestScore: 5136 *

Davide Costantino * BestScore: 4119 *

Rosanna Tamburino * BestScore: 3972 *

Loredana Ardelean * BestScore: 3924 *

Jessica Catania * BestScore: 3200 *

Chiara Costantino * BestScore: 3011 *

10°
Alessandro Carmeni * BestScore: 2949 *

141°
* BestScore: 10 *

Champion of October
 • Ciccio Spampinato
 • * BestScore: 911 *
Champion of November
 • Ciccio Spampinato
 • * BestScore: 725 *
Champion of December
 • Klaudia Glittová
 • * BestScore: 348 *
Champion of January
 • Paola Argenziano
 • * BestScore: 534 *
Champion of February
 • Vojislav Vujić
 • * BestScore: 229 *
Champion of March
 • admin
 • * BestScore: 6730 *
Champion of April
 • Dario Finocchiaro
 • * BestScore: 603 *

DOWNLOADS